Algemene Voorwaarden 

Aanmelding
Aanmelding voor het Congres Sterke Kerk vindt plaats door middel van een volledig ingevuld aanmeldformulier dat via internet is verzonden en is ontvangen door de organisatie. De organisatie bevestigt de aanmelding per e-mail. Mocht u deze bevestiging niet binnen 15 minuten ontvangen dan vragen we u direct contact op te nemen via mijn@sterkekerk.nl. 

Betaling
Na ontvangst van de aanmelding betaalt de bezoeker online middels IDeal, nadien ontvangt de bezoeker een digitale factuur.
De bezoeker kan geen aanspraak maken op korting, verrekening of opschorting van betaling. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling is de inschrijver alle kosten verschuldigd die de organisatie moet maken om haar vordering te incasseren.

Annulering
De bezoeker heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren. Annulering vindt plaats per aangetekende brief of e-mail (mijn@sterkekerk.nl), gericht aan Conferentie SterkeKerk, Rijksweg 53, 6921 AC, Duiven. Annulering is pas definitief wanneer deze is bevestigd door de organisatie.

  • Bij annulering t/m 25 september 2021 wordt het bedrag van € 15,- aan annuleringskosten in rekening gebracht. 
  • Bij latere annulering na 25 september 2021 of no show bent u het volledige bedrag verschuldigd. 
  • U kunt wel kosteloos iemand als vervanger aanwijzen. De organisatie dient hierover uiterlijk 2 oktober 2021, per e-mail, geïnformeerd te worden.


KerkvoorNu behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname of andere onvoorziene omstandigheden, het event of een deel van het event geen doorgang te laten vinden. Vanzelfsprekend zullen deelnemers hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Reeds betaalde deelname kosten worden door ons terugbetaald. Mocht het event op het laatste moment niet doorgaan, dan is het niet mogelijk om declarabele uren en reiskosten in rekening te brengen bij de organisatie van Sterke Kerk.